Friday, February 1, 2008

Vabad valimised Tallinnas solgitakse ära

Rahvusvaheline arusaam vabadest ja õiglastest valimistest ei puuduta üksnes protseduuride täitmist valimispäeval. See eeldab ka valimiskampaania jooksul võrdsete võimaluste pakkumist kandidaatidele ja kandideerivatele erakondadele.

Nagu näha Savisaare eilsest telesaatest ja nendest kümnetest miljonitest, mida kasutatakse mõtestatud tegevusega maksumaksja rahast, et anda ühele poliitilisele jõule konkurentsieelis, on õiguslikust aspektist täiesti reaalseks muutunud oht, et Tallinnas me ei saa kõneleda tegelikkuses vabadest valimistest Eesti põhiseaduse ja rahvusvaheliste standardite järgi. Ütlen seda juristina täiesti tõsiselt: kusagile tuleb selles tsirkuses õiguslik joon vedada, muidu avastame järgmisel aastal, et me ei ela linnas, vaid parteis.

Enne möödunud valimisi, kui linnaosade propagandalehed ilmusid veel kord kuus (peatselt hakkavad ilmuma kaks korda kuus) ning ei osatud linna-tv-d veel ette näha, esitasin linnapropaganda kohta arupärimise õiguskantslerile. Jõks ütles toona selgelt:" Erakonnavõrdsus ei tähenda mitte ainult võrdset võimalust kandideerida valimistel, vaid võrdsust ka erakonnale reklaami tegemise ning valimiskampaania läbiviimise tingimustes".

Jõks jõudis ka järeldusele, et "arvamuste turg" peab jääma võimude mõjutustest vabaks, just seda põhiseadusliku väljendusvabaduse rikkumist me näeme. Põhiseadusevastaseks peab ka riigiõiguse õppejõud Taavi Annus "riikliku propagandaettevõtte" loomist. Jõks hoiatas ka selgelt, et niisugust poliitikute reklaamimist võib käsitleda ka kui varjatud erakondade rahastamist.

Kogu arupärimise vastus on aadressil: http://www.oiguskantsler.ee/index.php?pageID=138.

Võtame kokku: maksumaksja rahaga propaganda on lisaks kõlbelisele küsitavusele ka põhiseadusevastane, sest kätkeb endas väljendusvabaduse positiivset piiramist, võrdsusõiguse rikkumist ja vabade valimiste printsiibi rikkumist.

Kui uus õiguskantsler ametis, teen kindlasti tõsise pöördumise ka tema poole. See jant on enamikule inimestele täna naljaasi, kuid homme nutuasi, sest praegu käib poliitiliste pretsedentide loomine.

1 comment:

Véllu said...

Mina olen pensionär ja nõvvan, et Savi Saar maksaks mulle iga aasta 500 rutsi ja võimaldaks selle eest osta ühe linna korteri. Nõudmiseni Vellu