Wednesday, March 9, 2011

Tänud toetuse eest!

Tänu Nõmme ja Mustamäe inimestele toetamast IRl-i kandidaate! Kui 2007 aastal toetas IRL-i 9384, siin neil valimistel kogusime Nõmme-Mustamäel 10188 valija toetuse. Loodame seda usaldust oma tegevusega Riigikogus õigustada. Kõik inimesed, kel on ettepanekuid poliitika kohta või muresid, on teretulnud neist mulle teada andma aadressil urmas.reinsalu@riigikogu.ee.

Saturday, March 5, 2011

Usaldage valimispäeval tegusid, mitte sõnu!

Lennart Meri on andnud kaks olulist soovitust, mida pidada silmas neil, kes on kõhklevad ja pole 6.märtsi valimistel oma otsust langetanud. Esiteks, hinnake ennekõike erinevate erakondade ja poliitikute varasemaid tegusid ja alles seejärel programme. Ja teiseks, ärge mõelge valimisotsust tehes mitte niivõrd sellele, milline vaik oleks kasulikum personaalselt teile, vaid mõelge kogu Eesti tulevikule. Kui kõhklete, kas minna valima või mitte, siis kindlasti minge, sest need, kel on teie arusaamadest kardinaalselt erinevad vaated, kasutavad seda õigust kindlasti!

Friday, March 4, 2011

Retseptiravimid kui kuriteokoosseis?

Tänane Aktuaalne Kaamera teatas uudist, et ühe Xanaxi tabletiga naine sai sellega ebaseadusliku piiriületuse eest karistuse. See on küll kurioosne koht seadustes, mis tuleks kiiremas korras ümber vaadata nõnda, et karistuspoliitika teeniks avalikust huvist lähtuvaid eesmärke, mitte ei sanktsioneeriks taolisel moel teadmatuid patsiente. Meie ravimipoliitika siseriiklikult peaks liikuma hoopis avatuse poole nii retseptiravimite kui käsimüügiravimite vallas, et parandada kättesaadavust ja soodustada konkurentsi.Nõnda peaks olema meil tulevikus hoopis võimalik osta ravimeid internetis ning tellida koju posti teel. Nii alaneb ka ravimite hind patsientidele.

Vähiliit ja IRL sõlmisid lepingu

Täna allkirjastasin IRL-i esindajana koostöömemeorandumi Eesti Vähiliidu juhatuse esimehe dr. Vahur Valverega. Selle leppe alusel IRL tõstatab vähistarteegia ja südame- veresoonkonnahaiguste ennetamise programmi Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena ning töötab koostöös Vähiliidu ekspertidega välja meetmed vastavate haiguste ennetamiseks. Vajalik on maksupoliitiaks vähendada oluliselt tubaka ja alkoholi tarbimist, suurendada lastetervise programmide osakaalu ning kompenseerida riigieelarvest täiendavalt krooniliste haigete ravimikulu. Dr Valvere sõnul on selline memorandum põhimõtteline positiivne muutus. See memorandum annab tema sõnul kindluse, et kavandatud meetmed viiakse ka ellu. Loodan, et selle memorandumiga ühinevad kõik parlamendierakonnad, sest just südame-veresoonkonna ja pahaloomuliste kasvajate ennetustegevus ja varajane avastamine on inimeste eluea pikendamise huvides otsustav. Leppe tekst on kättesaadav aadressil www.irl.ee

Thursday, February 24, 2011

Eesti kodu ja Eesti Vabariik

Head Vabariigi Aastapäeva kõigisse Eesti kodudesse!

Lennart Meri on öelnud, et Eesti Vabariik ei alga mitte Toompealt ega Kardioru lossist, vaid Eesti kodust. Eesti kodu ja Eesti pere on lahutamatud. Kui on kodu, siis on pere ja ja peres lapsed.
Ka Iseseisvusmanifest rõhutas õigust kodule. Eesti Vabariigi sõltumatus on tagatis, et meie rahva
õigus kodule säilib. Ülesandega tulla oma kodu omanikuna toime seisab silmitsi iga kodu omanik. Riigi institutsioonide asi on pakkuda toetust ja leevendada kodu omaniku koormat. Kaitstud Eesti riik ja korras Eesti kodu on tagatis meie rahva püsimisele ja arengule.

Friday, February 11, 2011

Tänased kohtumised rahvaga

Kohtun täna, 12. veebruaril Nõmme inimestega Nõmme tervisepäeval Nõmme Kultuurikeskuse juures kella kahest ja Mustamäe inimestega Vlentiinipäeva laadal Mustamäe turul alates poole kolmest. Inimesed, kel on muresid või ettepanekuid, saavad ka helistada kohtumise kokkuleppimiseks mulle 50 64 841 või saata meili urmas.reinsalu@riigikogu.ee.

Sunday, February 6, 2011

Reagan ja maksud

Tänasel president Reagani juubeliaastapäeval on räägitud palju tema panusest külma sõja võitmisse ja seeläbi Eesti vabanemisse. See on Reagani suuurim poliitiline pärand nii Eestile kui maailmale. Kuid Reaganil on meile ka maksupoliitiline sõnum, mis omab praktilist tähendust tänaste Eesti majandusvalikute puhul. Nimelt uskus Reagan, et maksude langetamine on põhiline vahend lisaks inflatsioonikontrollile, et elavdada majandust. Ja teiseks, et maksude alandamise mõjul maksude laekumine üldkokkuvõttes paraneb, mitte ei kahane. Reagan viis oma presidendiaja alguses läbi Ameerika Ühendriikide ajaloo suurima maksualanduse. Näiteks alandati üksikisiku tulumaksu ülemmäära järk-järgult 70-lt protsendilt 28-ni. Ning tulemusena kui 1980 laekus riigituludesse ühelt maksutasandilt 517 miljardit dollarit, siis 1990 juba 1032 miljardit dollarit. See sõnum omab meile aktuaalsust ka tänaste tööjõumaksude majanduse taastumist takistava liigkõrge määra puhul.