Saturday, August 9, 2008

Riigikogu kogunegu eriistungile

Teen ettepaneku, et lähema 72 tunni jooksul koguneks istungile Riigikogu, et kuulata valitsuse informatsiooni Vene-Gruusia sõja kohta ning võtta vastu omapoolne avaldus ning pöördumine teiste EL parlamentide ning kolmandate riikide parlamentide poole tegutsemiseks.

Kevadel võttis vastu Riigikogu omapoolse avalduse Gruusia terviklikkuse kaitseks seoses Venemaa 16.04.2008 avadlusega. Sel avaldusel oli agressiooni ennetav tähendus. Agressiooni ajal peame tegutsema kiiremalt.

Loogiline on pidev välis-, kaitse-, ja EL asjade komisjonide kogunemine, kuid parlamendi täiskogu kaal ja mandaat on oluliselt tugevam.
Meie huvides on näidata, et erinevad institutsioonid on suutelised kiirelt reageerima ajal, kus agressor loodab, et suvi ja olümpia hajutab maailma tähelepanu.

Meie naaberriik on alustanud teise riigi territooriumil sõjategevust ning see muudab paratamatult julgeolekupoliitilist situatsiooni. Peaksime olema valmis lähetama ka Riigikogu esindajad Gruusia parlamendile toetust avaldama nii muudes EL riikides kui ka vajadusel täiendavalt Gruusiasse.

Teine mõte oleks Riigikogu poolt korraldatav välkümarlaud erinevate EL riikide parlamentide esindajatele, mis võiks toimuda lähemate päevade jooksul.