Thursday, October 15, 2009

Ülehomme on otsustav päev!

Ülehomme valime üle maa kohalikke volikogusid. Kuidas valida? Lennart Meri andis valimisteks kunagi kaks päris head soovitust: esiteks, uskuge tegusid, mitte sõnu, ja teiseks,valige mitte see partei, kes lubab isiklikult teile midagi, vaid see, kes teie meelest suudab Eesti tulevikku paremini kaitsta. Tallinnas tehtav valik on veel pingelisem kui mujal Eestis: kas jätkab Savisaar või mitte? Kui jääte ülehomme koju, toetab see Savisaare jätkamist linnapeana. Olen veendunud, et kui ennast kokku võtame, ei saa Keskerakond enamust ning uus koalitsioon moodustatakse sotsiaaldemokraatide, Reformi, IRL-i ja kui künnise ületavad ka Rohelised, siis nende toel. Valimiskampaania on andnud hea eelduse nende erakondade asjalikuks koostööks. Tehkem tõsine pingutus, mingem ise valima ja kutsugem ka oma sõpru ja lähedasi. Ülehomsest valikust sõltub meie maa tulevikus väga palju!

Siilatsil on õigus-valitsemistasud peavad negatiivse tootlusega kaduma

Tänases Postimehes on asjalik artikkel Keith Siilatsilt, kes kutsub üles pensionifonde oma valitsemistasud negatiivse tootluse korral tagasi maksma. Toetan selgelt seda lähenemist ning teisipäevasel sotsiaalkomisjoni istungil oli see ka arutusel võimaliku seadusandliku ideena.
Arusaadavalt saab see olla üksnes tulevikku suunatud, mitte tagasiultuv samm. Vastutuse suuurem ja reaalne jagamine investeerimisriskide eest investori ja halduri vahel on loogiline ja riske maandav. Lähiajal teeb rahandusministeerium kogumispensioni süsteemi kohta oma raporti. Pean väga mõistlikuks ka Siilatsi teist osundust. Tsiteerin" Kindlasti tuleks inimestel lubada oma pensioniarve otse aktsiatesse investeerida. USAs saan ma oma pensionifondi raha lihtsalt www.tdameritrade.com lehel aktsiakontole kanda, maksta null haldustasu ja ise otsustada, mida osta." Selliseid kontosid võiksid hallata kõik pangad. Neil kontodel oleks mõistlik kehtestada ka teatud investeerimispiirangud, et rahvas raha maha ei mängiks mingites rämpsaktsiates. Ilmselt võiks aluseks olla teatud reitingud.

Monopolide ohjamise seadus läks liikvele!

Täna anti Riigikogu menetlusse Ken-Marti Vaheri ja minu koostatud monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu. Eelnõu algatajad olid IRL, Rohelised ja Reformierakond. Seaduse jõustumise ajaks oleme planeerinud 1. jaanuari 2010. See eeldab tõsist ning viivitusteta tegutsemist: just eile tuli teade, et Tartumaa omavalitsustes võib vee- ja kanalisatsiooniteenus kallineda hüppeliselt, näiteks Alatskivil üle 70 %. Seaduse mõju on hinnatõsule vastupidine: Tallinnas peaks vee hind seaduse jõustumisel langeda kuni 30 % ja kütte hinnad üle riigi ligi 10 %. Täna, 15. oktoobril kell 18.00 tutvustame eelnõud Laari kohvikus Tallinnas. Kõik huvilised on teretulnud!

Wednesday, October 14, 2009

Savisaare kiiravatud ehitused tuleks kõik üle kontrollida!

Kui valimispopulismi huvides tehakse järeleandmisi inimeste turvalisusele, on kuri karjas.
Riikliku ehitusjärelevalvet peaks Tallinnas teostama linnavalitsus. Solarise juhtum näitab, et see
järelevalve tegelikkuses ei toiminud. Nakkuskeskuse avamise järel on kuulda, et ehitusdetailid lagunevad sealgi. Miks?Tegemist on reaalse huvide konfliktiga: vaja on avada võimalikult palju ehitisi enne valimisi. Inimeste turvalisuse huvides tegin majandusministrile ettepaneku, et koostöös linnavalitsusega võiks tehnilise järelevalve amet kui riigi vastav volitatud asutus kontrollida üle kõik kiirkorras Tallinnas valimistuhinas avatud ehitised. Seda enam, et pärast avamist mitmetel juhtudel niikuinii neid pole kasutusse koheselt võetud (kainestusmaja näide).
Kui keskerakondlik linnavalitsus on kindel, et järelevalvet on tehtud korralikult, pole neil ka kontrolli vaja peljata.

Wednesday, October 7, 2009

Monopolide ohjamise seadus sai valmis!

Kas soovite väiksemad kommunaalkulude arveid? See on tegelikkuses võimalik. Kuidas? Koostasime koos Ken-Marti Vaheriga monopolide ohjamise seaduse, mille eesmärgiks on seada seaduse abil reaalselt toimivad piirid vee-, kütte- ja gaasimonopolidele ja kaitsta senisest edukamalt kommunaalteenuste tarbijate huve.

Nimetatud seaduseelnõu vastuvõtmine peaks tooma kaasa ligi 25%-se veehinna alanemise ja küttehindade languse nii Tallinnas kui üle riigi.

Saavutame selle läbi järgmiste sammude:
1) määrame monopolidele kindlaks ranged tulukuse piirmäärad. Täna ületab näiteks Tallinna Vee igaaastane investeeritud varade tootlikkus mitmekordselt Euroopas Liidus aktsepteeritud 7-8%-st piiri, mis tähendab, et vee tarbimine on tallinlastele põhjendamatult kallis ja muutub üha kallimaks,
2) seame monopoolsetele kaugkütte- ja vee-ettevõtjatele kohustuse algatada hindade langetamine kui tooraine maailmaturu hinnad või muud tootmiskulud muutuvad,
3) juhul kui ettevõtjad eelmainitud juhul ei alanda hindu tarbijatele, siis anname ajutiste hindade kehtestamise õiguse Konkurentsiametile,
4) suurendame Konkurentsiameti pädevust riikliku järelevalve läbiviimisel monopolide üle. See tähendab, et tahame anda Konkurentsiametile täieliku kontrolli kõikide soojatootjate üle ja kontrolli vähemalt 52 suurema vee-ettevõtja üle Eestis,
5) kehtestame rangemad karistused nõuete oluliste rikkumiste eest.

Seadusemuudatuste pakett on eelnõu kujul valmis ja esitame selle parlamendile arutamiseks järgmisel nädalal. Meie ettepanekul peaks see seadus astuma jõusse 1. jaanuarist 2010.

Tuesday, October 6, 2009

Kogumispensionide süsteem vajab pensionifondide vastutuse suurendamist

Olen tähelepanelikult tutvunud pensionifondide seaduse seletuskirjaga aastast 1998, samuti hilisemate kogumispensioni seadustega. Riigikontroll riigi raha suunamise tõhusust
II sambasse analüüsinud pole (ehkki ju võiks). finantsinspektsioon on sisemisi regulatsioone fondidele muutnud rangemaks. Praeguse süsteemi häda on selles, et ta ei maanda piisavalt riske
inimese jaoks ega motiveeri suuremaks ettevaatlikkuseks fondi. Süsteemi tuleks kaaluda muuta ulatuslikumalt.

Praeguse usalduskriisi ajal (fondide varade vähenemine ja riigipoolsete maksete peatumine) tuleks minu meelest tõsiselt mõelda järgnevale: esiteks, riik teeb teises sambas omapoolseid makseid tulevikus üksnes granteeritud tootlusega fondidele, ehk tegelikkuses muuta II sammas garanteeritud tootlikkusega süsteemiks. Teiseks, kui praeguste fondide tootlus on negatiivne, siis selle eest õigust valitsemistasusid fondil võtta ei ole. Kolmandaks, sanktsioonina peaks teatud riske katma fondi valitseja omakapitalist. Ei saa olla nõnda, et pensionifondi investorid, kellest osa on kohustuslikus korras liitunud, omavad kohustusi ning fondil on vaid riskivabad õigused, sealhulgas õigus saada valitsemistasu. Neljandaks, tagada tuleb reaalne vabadus fondi vahetamisel.

Thursday, October 1, 2009

Kui Savisaar saab enamuse, kaovad Tallinnas kõik linnaosad!

Viimasel ajal on räägitud, otsekui Tallinnas suuri kohalike valimiste teemasid arutada polegi. miks ei ole, on küll. Vaatleme neid viies blogikirjutises järjestikku.

Esiteks, linnaosade säilimisest. Eksivad need, kes arvavad, et Tallinn tühistas oma otsuse linnaosad kaotada, kui sai selgeks, et Riigikohtu otsus ei võimalda neil üht valimisringkonda teha.
Keskerakond lükkas lihtsalt linnaosade kaotamise küüniliselt edasi. järgmisele päevale 2011 aasta märtsikuus, mil toimuvad Riigikogu valimised. Seega on Tallinlaste kätes otsus, kes saavad linnas enamuse. Keskerakonna enamuse puhul jääb see otsus jõusse ning Nõmme, Pirita, Kesklinna ja teised linnaosad kaovad. Kui enamuse saavad erakonnad kes ei toeta linnaosade kaotamist (IRL Ref, Sotsid, rohelised), siis see määrus tühistatakse.

Keskerakond soovib neil valimistel kontrolli alla saada ka Maardu. Kui Bõstrov enne neid valimisi veel keeldus Tallinnaga liitumast, siis on tõenäoline, et pärast valimisi ta sellele enam nii vastu ei ole ning Maardu valimistulemus teeb ta rohkem Keskerakonnast sõltuvaks. Samamoodi, nagu on edasi lükatud linnaosade kaotamine, olen kindel et edasi on lükatud ka Tallinna ja Maardu liitmine. See on Savisaarele vajalik lisaks enne järgmisi Riigikogu valimisi. Seega, Suur-Maardu moodustamine on samuti põhimõtteline valiku koht praegustel Tallinna kohalikel valimistel. Kui võidab Savisaar, tehakse katse see uuesti moodustada.

Savisaar kavatseb võidu saamisel Tallinnas betoneerida institutsioonide kaudu selle jäädavalt. Kaks eelnevat juhtuvat ohtu on üksnes kaasnähud. Kinnitan, et mingit rõõmu neist linnaelanikud ei tunne.