Friday, March 4, 2011

Vähiliit ja IRL sõlmisid lepingu

Täna allkirjastasin IRL-i esindajana koostöömemeorandumi Eesti Vähiliidu juhatuse esimehe dr. Vahur Valverega. Selle leppe alusel IRL tõstatab vähistarteegia ja südame- veresoonkonnahaiguste ennetamise programmi Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena ning töötab koostöös Vähiliidu ekspertidega välja meetmed vastavate haiguste ennetamiseks. Vajalik on maksupoliitiaks vähendada oluliselt tubaka ja alkoholi tarbimist, suurendada lastetervise programmide osakaalu ning kompenseerida riigieelarvest täiendavalt krooniliste haigete ravimikulu. Dr Valvere sõnul on selline memorandum põhimõtteline positiivne muutus. See memorandum annab tema sõnul kindluse, et kavandatud meetmed viiakse ka ellu. Loodan, et selle memorandumiga ühinevad kõik parlamendierakonnad, sest just südame-veresoonkonna ja pahaloomuliste kasvajate ennetustegevus ja varajane avastamine on inimeste eluea pikendamise huvides otsustav. Leppe tekst on kättesaadav aadressil www.irl.ee

No comments: