Wednesday, March 9, 2011

Tänud toetuse eest!

Tänu Nõmme ja Mustamäe inimestele toetamast IRl-i kandidaate! Kui 2007 aastal toetas IRL-i 9384, siin neil valimistel kogusime Nõmme-Mustamäel 10188 valija toetuse. Loodame seda usaldust oma tegevusega Riigikogus õigustada. Kõik inimesed, kel on ettepanekuid poliitika kohta või muresid, on teretulnud neist mulle teada andma aadressil urmas.reinsalu@riigikogu.ee.

Saturday, March 5, 2011

Usaldage valimispäeval tegusid, mitte sõnu!

Lennart Meri on andnud kaks olulist soovitust, mida pidada silmas neil, kes on kõhklevad ja pole 6.märtsi valimistel oma otsust langetanud. Esiteks, hinnake ennekõike erinevate erakondade ja poliitikute varasemaid tegusid ja alles seejärel programme. Ja teiseks, ärge mõelge valimisotsust tehes mitte niivõrd sellele, milline vaik oleks kasulikum personaalselt teile, vaid mõelge kogu Eesti tulevikule. Kui kõhklete, kas minna valima või mitte, siis kindlasti minge, sest need, kel on teie arusaamadest kardinaalselt erinevad vaated, kasutavad seda õigust kindlasti!

Friday, March 4, 2011

Retseptiravimid kui kuriteokoosseis?

Tänane Aktuaalne Kaamera teatas uudist, et ühe Xanaxi tabletiga naine sai sellega ebaseadusliku piiriületuse eest karistuse. See on küll kurioosne koht seadustes, mis tuleks kiiremas korras ümber vaadata nõnda, et karistuspoliitika teeniks avalikust huvist lähtuvaid eesmärke, mitte ei sanktsioneeriks taolisel moel teadmatuid patsiente. Meie ravimipoliitika siseriiklikult peaks liikuma hoopis avatuse poole nii retseptiravimite kui käsimüügiravimite vallas, et parandada kättesaadavust ja soodustada konkurentsi.Nõnda peaks olema meil tulevikus hoopis võimalik osta ravimeid internetis ning tellida koju posti teel. Nii alaneb ka ravimite hind patsientidele.

Vähiliit ja IRL sõlmisid lepingu

Täna allkirjastasin IRL-i esindajana koostöömemeorandumi Eesti Vähiliidu juhatuse esimehe dr. Vahur Valverega. Selle leppe alusel IRL tõstatab vähistarteegia ja südame- veresoonkonnahaiguste ennetamise programmi Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena ning töötab koostöös Vähiliidu ekspertidega välja meetmed vastavate haiguste ennetamiseks. Vajalik on maksupoliitiaks vähendada oluliselt tubaka ja alkoholi tarbimist, suurendada lastetervise programmide osakaalu ning kompenseerida riigieelarvest täiendavalt krooniliste haigete ravimikulu. Dr Valvere sõnul on selline memorandum põhimõtteline positiivne muutus. See memorandum annab tema sõnul kindluse, et kavandatud meetmed viiakse ka ellu. Loodan, et selle memorandumiga ühinevad kõik parlamendierakonnad, sest just südame-veresoonkonna ja pahaloomuliste kasvajate ennetustegevus ja varajane avastamine on inimeste eluea pikendamise huvides otsustav. Leppe tekst on kättesaadav aadressil www.irl.ee

Thursday, February 24, 2011

Eesti kodu ja Eesti Vabariik

Head Vabariigi Aastapäeva kõigisse Eesti kodudesse!

Lennart Meri on öelnud, et Eesti Vabariik ei alga mitte Toompealt ega Kardioru lossist, vaid Eesti kodust. Eesti kodu ja Eesti pere on lahutamatud. Kui on kodu, siis on pere ja ja peres lapsed.
Ka Iseseisvusmanifest rõhutas õigust kodule. Eesti Vabariigi sõltumatus on tagatis, et meie rahva
õigus kodule säilib. Ülesandega tulla oma kodu omanikuna toime seisab silmitsi iga kodu omanik. Riigi institutsioonide asi on pakkuda toetust ja leevendada kodu omaniku koormat. Kaitstud Eesti riik ja korras Eesti kodu on tagatis meie rahva püsimisele ja arengule.

Friday, February 11, 2011

Tänased kohtumised rahvaga

Kohtun täna, 12. veebruaril Nõmme inimestega Nõmme tervisepäeval Nõmme Kultuurikeskuse juures kella kahest ja Mustamäe inimestega Vlentiinipäeva laadal Mustamäe turul alates poole kolmest. Inimesed, kel on muresid või ettepanekuid, saavad ka helistada kohtumise kokkuleppimiseks mulle 50 64 841 või saata meili urmas.reinsalu@riigikogu.ee.

Sunday, February 6, 2011

Reagan ja maksud

Tänasel president Reagani juubeliaastapäeval on räägitud palju tema panusest külma sõja võitmisse ja seeläbi Eesti vabanemisse. See on Reagani suuurim poliitiline pärand nii Eestile kui maailmale. Kuid Reaganil on meile ka maksupoliitiline sõnum, mis omab praktilist tähendust tänaste Eesti majandusvalikute puhul. Nimelt uskus Reagan, et maksude langetamine on põhiline vahend lisaks inflatsioonikontrollile, et elavdada majandust. Ja teiseks, et maksude alandamise mõjul maksude laekumine üldkokkuvõttes paraneb, mitte ei kahane. Reagan viis oma presidendiaja alguses läbi Ameerika Ühendriikide ajaloo suurima maksualanduse. Näiteks alandati üksikisiku tulumaksu ülemmäära järk-järgult 70-lt protsendilt 28-ni. Ning tulemusena kui 1980 laekus riigituludesse ühelt maksutasandilt 517 miljardit dollarit, siis 1990 juba 1032 miljardit dollarit. See sõnum omab meile aktuaalsust ka tänaste tööjõumaksude majanduse taastumist takistava liigkõrge määra puhul.

Friday, February 4, 2011

Kinnisvaramaks: kes seda tahab?

Perioodililselt on rahvusvahelised finantsasutused soovitanud Eestil selline maks sisse viia, kuid valitsus ja parlament pole seda toetanud. Nüüd on asunud debattides Keskerakond kaitsma ideed, et viia kinnisvaramaks sisse. Ka sotsiaaldemokraatid on asunud seda toetama, rõhutades kapitali maksustamise vajadust.

IRL on selle maksu sisseseadmise vastu. Enne valimisi oleks aus, kui kõik erakonnad ütleksid selgelt, kas nad toetavad kinnisvaramaksu või on selle vastu. Millise maksuga tegemist on? Kinnisvara maks on analoogiline maamaksuga. Tavaliselt tuletatakse kinnisvaramaksu suurus vara keskmise tehinguväärtuse pealt vara asukoha piirkonnas. Maks on sedavõrra suurem, et näiteks eluaseme puhul võetakse tavaliselt arvesse nii eluaseme väärtus kui maa väärtus.

Näiteks Austrias on kinnisvaramaksu suurus eranditega kuni 2%. Riikides, kus see maks kehtib, on sellest eriti mõjutatud just eakad koduomanikud, kes maksukoormuse tõttu peavad vahetama elukohta. Rootsis on kinnisvara maks 0,75 % kinnisvara väärtuselt.

Suure rahulolematuse tõttu asetatigi hiljuti kinnisvaramaksule ülempiir 6300 Rootsi krooni aastas. Ungaris tunnistati kinnisvaramaks eluasemetele hiljuti vara väärtuse arvutamise viisi tõttu põhiseadusevastaseks. Kinnisvaramaks tähendaks näitena seda, et kui näiteks Mustamäel tehakse kolmetoaliste koretritega tehinguid väärtuses 50 000 eurot, siis kui maksuprotsent oleks analoogiline maamaksuga, peaks korteriomanik maksma aastas 750 eurot. Kui kinnisvaratehingute väärtus kerkib, siis vastavalt juba kõrgemat maksu.

Majaomanikele tähendaks kinnisvaramaks topeltkoormist lisaks krundile tuleks maksta ka maja turuväärtuse pealt maksu. Eestis on üle 100 miljardi krooni eest eluasemete soetamiseks võetud laenu. Selle vara, erastatud korterite ning tagastatud majade maksustamine annaks riigile tõepoolest suurt tulu. Kuid tähendaks samas seda, et kulud eluasemele kasvaksid inimestel veelgi ning tulevikus kahaneks koduomanike osakaal.

Wednesday, February 2, 2011

Moskva rünnak Tartu rahu päeval

Täna tegi Vene välisministeerium avalduse, milles rünnati Eestit selle eest, et Riigikogu valimistel ei saa osaleda mittekodanikud. Selline nõue on pretsedentitu, sest erinevalt paljudest varasematest, nõutakse avalduses otsekui valmisõiguse laiendamist mittekodanikele. Tänapäevases riigiõiguslikus süsteemis ongi kodakondsus poliitiliste õiguste teostamise õigus ja kohustus riigi valitsemisel. Eestis on olemas täiesti tavapärase Euroopa Liidu liikmesriigi tasemel kodakondsuse omandamise kord. Kodakondussest tulenevate õiguste laiendamine erinevatele isikute rühmadele tähendaks põhimõtteliselt riigi ühe olulise tunnuse (territooriumi ja riigivõimu kõrval) laiali pihustamist. Taolise seisukoha esitamine on ilmsesti pretsedenditu. Tänasel tähtpäeval on oluline rõhutada, et eelmise õiguskantsleri Allar Jõksi ja prof Lauri Mälksoo analüüsi alusel lisatud preambula viitega Tartu rahu aegumatusele piirilepingus, oli Eesti Vabariigi rahvusvahelis-õiguslikke huve silmas pidades tarvilik samm ning Eesti huvides sellest loobuda ei ole.