Sunday, February 6, 2011

Reagan ja maksud

Tänasel president Reagani juubeliaastapäeval on räägitud palju tema panusest külma sõja võitmisse ja seeläbi Eesti vabanemisse. See on Reagani suuurim poliitiline pärand nii Eestile kui maailmale. Kuid Reaganil on meile ka maksupoliitiline sõnum, mis omab praktilist tähendust tänaste Eesti majandusvalikute puhul. Nimelt uskus Reagan, et maksude langetamine on põhiline vahend lisaks inflatsioonikontrollile, et elavdada majandust. Ja teiseks, et maksude alandamise mõjul maksude laekumine üldkokkuvõttes paraneb, mitte ei kahane. Reagan viis oma presidendiaja alguses läbi Ameerika Ühendriikide ajaloo suurima maksualanduse. Näiteks alandati üksikisiku tulumaksu ülemmäära järk-järgult 70-lt protsendilt 28-ni. Ning tulemusena kui 1980 laekus riigituludesse ühelt maksutasandilt 517 miljardit dollarit, siis 1990 juba 1032 miljardit dollarit. See sõnum omab meile aktuaalsust ka tänaste tööjõumaksude majanduse taastumist takistava liigkõrge määra puhul.

No comments: