Wednesday, February 2, 2011

Moskva rünnak Tartu rahu päeval

Täna tegi Vene välisministeerium avalduse, milles rünnati Eestit selle eest, et Riigikogu valimistel ei saa osaleda mittekodanikud. Selline nõue on pretsedentitu, sest erinevalt paljudest varasematest, nõutakse avalduses otsekui valmisõiguse laiendamist mittekodanikele. Tänapäevases riigiõiguslikus süsteemis ongi kodakondsus poliitiliste õiguste teostamise õigus ja kohustus riigi valitsemisel. Eestis on olemas täiesti tavapärase Euroopa Liidu liikmesriigi tasemel kodakondsuse omandamise kord. Kodakondussest tulenevate õiguste laiendamine erinevatele isikute rühmadele tähendaks põhimõtteliselt riigi ühe olulise tunnuse (territooriumi ja riigivõimu kõrval) laiali pihustamist. Taolise seisukoha esitamine on ilmsesti pretsedenditu. Tänasel tähtpäeval on oluline rõhutada, et eelmise õiguskantsleri Allar Jõksi ja prof Lauri Mälksoo analüüsi alusel lisatud preambula viitega Tartu rahu aegumatusele piirilepingus, oli Eesti Vabariigi rahvusvahelis-õiguslikke huve silmas pidades tarvilik samm ning Eesti huvides sellest loobuda ei ole.

No comments: