Friday, February 8, 2008

Mis saab Kristjan Raua muuseumist?

Teatavasti on päevakorda kerkinud Kristjan Raua Majamuuseumi tegevuse ümberkorraldamine. Kultuurirahvas tegi sel nädalal pöördumise, milles nõudis muuseumi tegevuse jätkumist. Käisin täna muuseumis "sündmuskohaga" tutvumas.

Soovitan kõigil muuseumi külastada (avatud N-L kell 10-17). Maja on projekteerinud Herbert Johanson Raua enda eskiisi järgi. Muuseumis käib juhataja sõnul aastas ligi 2000 inimest, ennekõike nõmmekad ja Mustamäe-Nõmme koolide lapsed.

Raua tähendusest meie kultuuriloos ei ole vaja rääkida, ka ei ole meil säilinud palju taolisi majamuuseume koos tarbeesemetega. Seega, muuseum peab jääma ja arenema. Täna vajab hoone remonti. Muuseumi staatuse muudab eripäraseks see, et maja omanik ei ole mitte riik, vaid Kristjan Raua tütar, kes suuremeelselt on võimaldanud 1984. aastal loodud muuseumi tegevuse jätkumist.

Kõnelesin täna ka Eesti Kunstimuuseumi peadirektori Marika Valguga. Tema suhtumine ei jätnud mulle kahtlust, et soovib muuseumi tegevuse jätkumist. Küsimus on selles, millisel kujul ja kust tuleb raha? On tunnustamistvääriv, et Nõmme linnaosavalitsuse juht Rainer Vakra on teatanud valmisolekust võtta muuseumi majandamine linna õlgadele. Mina peaksin täna oluliseks, et muuseum jääks sisuliselt seotuks kunstimuuseumiga. Oli ju Raud Eesti Kunstimuuseumi alusepanija.

Tähtis on lahendada küsimus, kuidas saab riigi rahast toetada eraisikule kuuluvat hoonet. Usun, et üheks võimaluseks oleks luua Kristjan Raua Muuseumi Sõprade Selts, kelle kaudu saaks taolist juriidilist probleemi lahendada. Täna muuseumis kohvi juues ja vaadates Raua portreed tuli ette ka täiendav mõte. Raud on Eesti rahatähe peal kujutatud kultuuritegelane. Eesti Panga Muuseumis on ka Raua vahakuju. Eesti Pank võiks võtta Raua muuseumi oma šefluse alla. Nii võiks muuseumi sisuline tegevus olla seotud Eesti Kunstimuuseumiga, vormiliselt võiks muuseumi ülalpidamist tagada pank.

Juhin tähelepanu, et pank on täna ka Maardu mõisa omanik. Raua muuseumi haldamise ülevõtmine ei oleks selle kõrval midagi kohatut. Pakkusin selle mõtte ka proua Valgule välja. Loodan, et lähinädalatel saavad kindluse Raua tütar, muuseumirahvas ja kultuuriavalikkus, et muuseum jääb ning leitakse remondivahendid.

No comments: