Tuesday, October 6, 2009

Kogumispensionide süsteem vajab pensionifondide vastutuse suurendamist

Olen tähelepanelikult tutvunud pensionifondide seaduse seletuskirjaga aastast 1998, samuti hilisemate kogumispensioni seadustega. Riigikontroll riigi raha suunamise tõhusust
II sambasse analüüsinud pole (ehkki ju võiks). finantsinspektsioon on sisemisi regulatsioone fondidele muutnud rangemaks. Praeguse süsteemi häda on selles, et ta ei maanda piisavalt riske
inimese jaoks ega motiveeri suuremaks ettevaatlikkuseks fondi. Süsteemi tuleks kaaluda muuta ulatuslikumalt.

Praeguse usalduskriisi ajal (fondide varade vähenemine ja riigipoolsete maksete peatumine) tuleks minu meelest tõsiselt mõelda järgnevale: esiteks, riik teeb teises sambas omapoolseid makseid tulevikus üksnes granteeritud tootlusega fondidele, ehk tegelikkuses muuta II sammas garanteeritud tootlikkusega süsteemiks. Teiseks, kui praeguste fondide tootlus on negatiivne, siis selle eest õigust valitsemistasusid fondil võtta ei ole. Kolmandaks, sanktsioonina peaks teatud riske katma fondi valitseja omakapitalist. Ei saa olla nõnda, et pensionifondi investorid, kellest osa on kohustuslikus korras liitunud, omavad kohustusi ning fondil on vaid riskivabad õigused, sealhulgas õigus saada valitsemistasu. Neljandaks, tagada tuleb reaalne vabadus fondi vahetamisel.

No comments: