Tuesday, January 6, 2009

pronksiöö kohtuotsus on jama

Olen tutvunud kohtuotsuse täistekstiga ja väidan täie selgusega, et minu jaoks on kohtuotsuse selline motivatsioon täiesti arusaamatu. Kohtuotsuses öeldakse: kohtuliku uurimise käigus ei leidunud tõendeid selle kohta, et k o g u (minu sõrendus) see rahvamass, mis kogunes Tõnismäele ning hiljem osales massilises korratuses, oli sinna kogunenud just süüdistavate tegevuse tagajärjel.
Kohtuotsuses on piisavalt tõendeid selle kohta, et süüdistatavad tegelased pikka aega vaenu õhutamise ja provakatsioonide korraldamisega, mis tipnesid pronksiööga. Tõenditena on fikseeritud ka üleskutsed seadusevastaseks tegevuseks. Täiesti ilmne on ka põhjuslik seos massi kogunemise ja süüdistatavate tegevusega. Otsuses on juttu süüdistatavate suhtes kahtlastest tõenditest, mida tuleks tõlgendada süüdistatavate kasuks. Ehk teisisõnu, süüks oleks tarvis olnud otsesed tõendid, et süüdistatavad käskisid konkreetsetel inimestel lõhkuma hakata. Karistusõiguses on olemas süü jagunemine kavatsetuseks, otseseks ja kaudseks tahtluseks. Viimase puhul oleks pidanud isikud oma tegevuses süüteokoosseisus määratud tegu ette nägema või vähemalt möönma nende saabumise võimalikkust. Vähemalt kaudne tahtlus süüdistatavate tegevuses rahutuste organiseerimisel on minu hinnangul ilmselge. Seega on prokuröri otsus asi edasi kaevata asjakohane samm. Kohtuotsus kujutab kohtualuseid süütute ullikestena, kes tegid nalja ja ajasid mingit asja, millel raskete tagajärgede ja vägivallaga vahetut seost polnud. Esitatud tõenditest aga küll taolist muljet ei jää.

2 comments:

Jaanus said...

Tegelikult pole ju vahet, kas nad teises astmes mõistetakse süüdi või õigeks. Reaalselt vangi nad nagunii ei lähe. Isegi kui mõistetakse süüdi ootab neid tingimisi vangistus. Ka sooviks, et kohtuniku kritiseerimise kõrval annaks keegi hinnangu ka prokuröri tegevusele, eriti tema nõutud ülileebele karistusele. Kui selliste rahutuste eest nõuab prokurör miinimumkaristust, siis mida peab tegema, et nõutaks maksimumi (5aastat reaalset). Kas selleks peab terve linna maani maha põletama. Samuti on arusaamatu, miks on prokuratuur nõudnud nn tavamäratsejatele pea eranditult miinimumkaristusi.

Ja veel, on ju selge, et asi jõuab tõenäoliselt Euroopa kohtusse. Kas on mingit infot selle kohta, millised on teistes riikides samalaadsete juhtumite puhul olnud kohtuotsused. Kas Euroopa kohtusse on üldse selliseid juhtumeid kunagi jõudnud.

Kriku said...

Kas seda otsust kuskil wõrgus lugeda saab? Registrisse http://www.kohus.ee/kohtulahendid/index.aspx pole veel jõudnud.