Thursday, April 10, 2008

No mis sa kostad!!!


Samm-sammult on täienemas nende riigikogu fraktsioonide read, kes leiavad, et parlamendi töökorras on vaja muutusi. Ütlen avameelselt, kartsin, et meie parlamendireformi ettepanekuid tervitatakse positiivselt vaid viisakusest, tegelikult soovitakse neid tähelepanuta jätta. Tunnistan täna, et eksisin. Selle nädala reaktsioon on olnud tormiline: 2 seaduseelnõud ja lisaks veel pakk ettepanekuid!!! Tõden rõõmuga, et mitmed fraktsioonid toetavad praktiliste ettepanekutega seaduseelnõude kujul meie kolme mehe ettepanekut: esiteks, roheliste ettepanek avalikustada komisjonide töö, teiseks keski ettepanek uurimiskomisjonide moodustamise kohta parlamendi vähemuse toel ja kolmandaks reformi valmisolek asuda läbi viima oluliste poliitiliste teemade kuulamise täiskogus. Reformi seisukoha muutmise üle on mul tõsiselt hea meel. kartsin et nad jäävad positsioonile et midagi pole vaja muuta ning saadikud töötavad niikuinii 24 tundi ööpäevas. Õnneks tuldi hoogsalt ja värskelt muutmisettepanekutega kaasa. Eile moodustati fraktsioonide töörühm esitatud ideede läbitöötamiseks. Kuid, tuletan meelde: üks parlamendireformi ettepanekute pool on asjalikum töökorraldus. Teine pool reformist on paralmendiliikmete vastutuse tõstmine. Viimase teema arutelust ei tohi me kõrvale jätta. Igal juhul, loodan, et käes on kaaluka parlamendireformi aeg. Ja mitte teosammul.

1 comment:

Pyhak said...

Parlamendireformi puhul oleks oluline osa kindlasti saadiku personaalse vastutuse tõus, sest kollektiivse vastutuse puhul ei vastuta ju keegi. Ses mõttes oleks mõistlik ühelt poolt aukoodeksi kehtestamine, mida iga saadik kohustuks järgima ja sellega vastuollu sattumise korral vajadusel mandaadist vabatahtlikult loobuma. Teisest küljest ka saadik on inimene ja on arusaadav ahvatlus võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Selles kontekstis oleks väärt üritus saadikutel end korraks kokku võtta ja esinduskulude kompenseerimine kui liigse ahvatluse allikas Riigikogu järgmisest koosseisust alates lõpetada.